{h1}
članci

Vodeći rub

Anonim

Pravila građevine propisuju zakonske zahtjeve za specifične aspekte projektiranja i gradnje zgrade. Niz odobrenih dokumenata daje opće smjernice o tome kako različiti aspekti gradnje i gradnje mogu biti u skladu s propisima o gradnji.

Odobreni dokument M daje smjernice za zadovoljavanje dijela M pravilnika o gradnji: Pristup i korištenje zgrada, što zahtijeva inkluzivno osiguranje jednostavnosti pristupa i kretanja unutar zgrada, zajedno sa zahtjevima za objekte za osobe s invaliditetom.

Odobreni dokument M, Volumen 1: Stambene jedinice (izdanje 2015. s ugrađenim izmjenama 2016) definira vodeći rub vrata kao:

Površina vrata koja vode u (ili lica) sobu ili prostor u koji se otvaraju vrata - ponekad se naziva "vučna strana".

Određena vrata i vrata (ili pristupnici) moraju imati najmanje 300 mm nib između jasne širine otvora vodećeg ruba i bilo kojeg stražnog zida okomita na njega (kako bi se omogućilo korisnicima invalidskih kolica da pravilno pristupaju ručki) i u nekim okolnostima to Širina mora biti održavana za 1200 ili 1800 mm iznad njega.

Preporučeno

Veličine papira

BIM - to je o planeti - 3. dio

Mitie - drone kontrola štetočina